کنترل هوشمند سیستم تهویه مطبوع

کنترل هوشمند سیستم تهویه مطبوع

سیستم های تهویه مطبوع فراهم کننده شرایط دمایی مطبوع و آسایش حرارتی، برودتی از طرق مختلف در محیط های مسکونی، صنعتی، تجاری، پزشکی، اداری و ... بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی برای انسان می باشند.

  • مشاهده پارامترهای متغیر و برنامه ریزی دقیق از عملکرد سیستم
  • افزایش طول عمر تجهیزات؛ کاهش مصرف انرژی
  • انعطاف پذیری پیاده سازی راهکارها ، بدون محدودیت شامل گرمایش از کف، اسپلیت، هواساز و...
  • قابلیت تنظیم سطوح دسترسی و کنترل یکپارچه بدون محدودیت مکانی و زمانی
  • امکان یکپارچه سازی با سیستم پایش کیفیت هوا ( دما، رطوبت،کربن دی اکسید و...)
  • کنترل و تنظیم سیستم بر مبنای حضور و یا قبل از ورود
  • تنظیم سناریوهای دلخواه براساس محیط کاربری، فصول مختلف سال و...