سیستم هوشمند آبیاری

سیستم هوشمند آبیاری

این سیستم با توجه به محدودیت منابع آب و بررسی پارامترهای حائز اهمیت، زمان و مدت آبیاری را مشخص و عمل آبیاری را انجام می دهد. استفاده بهینه از منابع و افزایش کیفیت از مهمترین دستاوردهای سیستم هوشمند آبیاری می باشند.

  • سنجش میزان آلایندگی های موجود در هوا
  • تشخیص تغییرات آب و هوایی، رطوبت خاک،دما،سموم موجود در خاک و ...
  • تجزیه و تحلیل داده های حاصل از سیستم پیاده سازی شده ، به منظور پیش بینی و پشتیبانی تصمیم گیری
  • مدیریت آبیاری و حذف نیروی انسانی و جلوگیری از آفات گیاهی
  • بررسی میزان حاصل خیزی خاک
  • سنجش میزان روشنایی تاثیرگذار
  • قابلیت کنترل و مانیتورینگ شاخص های موثر
  • کاهش قابل توجه استهلاک تجهیزات و تاسیسات