سیستم هوشمند پارکینگ

سیستم هوشمند پارکینگ

این سیستم امکان کنترل و نظارت مستمر تردد، توقف، ورود و خروج را با ارائه اطلاعات کامل و دقیق از تعداد خودروهای موجود در پارکینگ و تعداد محل پارک رزرو شده محیا می کند ، همچنین امکان استفاده بهینه از فضای پارکینگ و کاهش تخلفات عمدی و سهوی را محقق می کند.

  • افزایش ضریب امنیت خودروها
  • کاهش میزان پرسنل درگیر و به طبع کاهش میزان خطاهای انسانی
  • ثبت و آرشیو زمان های ورود و خروج برای دسترسی در مواقع اضطراری
  • دریافت هزینه ها بصورت خودکار و دستی
  • مجهز به سامانه های راهنمای خودرو برای دسترسی آسان و سریع
  • امکان رزرو محل پارک از طریق سامانه های هوشمند
  • امکان تصویر برداری از پلاک خودروها
  • تشخیص چهره و هماهنگ کردن تجهیزات تردد