سیستم هوشمند تاسیسات مکانیکی

سیستم هوشمند تاسیسات مکانیکی

این سیستم با قابلیت کنترل و مانیتورینگ تاسیسات مکانیکی از قبیل چیلرها، بویلرها، مشعل ها، پمپ ها، مخازن، ژنراتور و... نقش بسزایی در کاهش مصرف سوخت، میزان استهلاک تجهیزات، هزینه های سرویس نگهداری و ... دارد.

  • آنالیز داده های جمع آوری شده از عملکرد سیستم
  • قابلیت تثبیت دمای آسایش محیط
  • برنامه ریزی منطبق با حضور کاربر، ساعات مختلف، تقویم و فصول مختلف سال
  • کاهش تولید و انتشار آلاینده های زیست محیطی
  • افزایش عمر مفید و حداکثر تمهیدات جلوگیری از خسارات به تجهیزات
  • بومی سازی تجهیزات براساس شرایط آب و هوایی
  • مدیریت نشتی و هدر رفت انرژی