سیستم هوشمند اعلام سرقت و کنترل تردد

سیستم هوشمند اعلام سرقت و کنترل تردد

نظارت و مانیتورینگ به منظور اعلام هشدار، کنترل و حفاظت از ورود غیر مجاز و سرقت با بهره گیری از سیستم های هوشمند امنیتی و یکپارچه سازی آن با سایر سیستم‌های ساختمان به عنوان بخشی از مجموعه سیستم‌های حفاظت الکترونیک بسیار کارا و تاثیرگذار خواهد بود.

  • افزایش سطح امنیت افراد و دارایی‌ها
  • مدیریت و کنترل سطوح دسترسی عبور و مرور، شناسایی افراد
  • نظارت بر ورود و خروج افراد در ساعات غیر مجاز
  • اعلام هشدار در صورت دسترسی غیر مجاز
  • ارسال هر گونه هشدار امنیتی همزمان برای کاربران مجاز
  • امکان بهره گیری از باطری پشتیبان جهت جلوگیری از نفوذ پذیری سیستم در زمان قطع برق
  • امکان تعریف سناریوهای امنیتی
  • بهبود کیفیت زندگی
  • شمارش افراد و تردد به تفکیک روز و ساعت
  • کاهش هزینه نیروی انسانی