سیستم هوشمند اعلام حریق

سیستم هوشمند اعلام حریق

  احتمال وقوع حریق و خسارت های جانی و مالی آن یکی از زیان بارترین حوادث در کمین انسان است، این امر استقرار سیستم های اعلام حریق را به یک الزام در ساختمان ها تبدیل کرده است. یکپارچه سازی سیستم های هوشمند اعلام حریق با سایر زیر سیستم های موجود (سیستم مدیریت ساختمان، سیستم اطفاء حریق ، اگزاست و...) علاوه بر به حداقل رساندن خطرات ناشی از آتش سوزی، قابلیت نظارت بر وضعیت کنونی، عیب یابی و نگهداری سیستم از راه دور فراهم می کند.


  • افزایش سطح ایمنی ساکنین
  • قابلیت برقراری ارتباط، مشاهده وضعیت و اقدامات واکنشی منطبق با استانداردهای جهانی بدون محدودیت زمانی و مکانی
  • جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش داده های جمع آوری شده از عملکرد سیستم
  • ارائه گزارش های حاصل از آنالیز داده (کاهش هزینه های مالی ، جانی، تعمیر نگهداری و...)
  • مدیریت دسترسی ، هشدارها ، فرایندها
  • افزایش قابلیت اطمینان و سلامت سیستم
  • قابلیت یکپارچه سازی با سایر سیستم ها (سیستم مدیریت ساختمان، سیستم اطفاء حریق، اگزاست و ...)
  • قابلیت قطع خودکار شیرهای اصلی در زمان تشخیص احتمالی خطر