پروژه ها

پروژه چند منظوره عطر گل یاس

مشاوره سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق 
طراحی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
طراحی سناریو حریق 
طراحی سیستم اطفاء حریق ساختمان به صورت هیدرولیکی 
مشاوره معماری طبق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و آتش نشانی استان تهران
مشاوره سیستم تهویه پارکینگ
اخذ تاییدیه آتش نشانی
پروژه چند منظوره عطر گل یاس شامل واحدهای تجاری، اداری، فود کورت، سالن های آرایشی ورزشی، نمایشگاه، پارکینگ طبقاتی و..... در 13 طبقه در خیابان پاسداران واقع گردیده است.