پروژه ها

سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق شعب بانک کارآفرین

  • شعب اندرزگو، چیذر، سعادت آباد، شریعتی، فرشته، یوسف آباد، درروس
  • مشاوره سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق و اخذ تاییدیه آتش نشانی
  • تامین تجهیزات اعلام و اطفاء حریق