پروژه ها

پروژه اتاق های دیتا سنتر ایمیدرو-EPC

  • مشاوره سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق
  • طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر ساختمان
  • طراحی، اجرا و تامین تجهیزات سیستم اطفاء حریق گازی دیتا سنترهای ساختمان با گاز NOVEC1230
  • آموزش بهره برداری و نگهداری سیستم اطفاء حریق گازی
  • تامین تجهیزات سیستم ایمنی اعلام آدرس پذیر ساختمان مرکزی شامل یک کنترل پنل 4 لوپ و 400 دیوایس
  • دفتر مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در 17 طبقه شامل سه طبقه پارکینگ و 14 طبقه اداری در خیابان سپهبد قرنی قرار دارد. در طول اجرای قرارداد این ساختمان در حال بهره برداری بوده است.