پروژه ها

دیجیکالا

  • مشاوره سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق
  • طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر ساختمان
  • طراحی و اجرای سیستم اطفاء حریق
  • تامین تجهیزات سیستم ایمنی اعلام، اطفاء حریق
  • سرویس و نگهداری سیستم آتش نشانی
  • اخذ تاییدیه آتش نشانی