دتکتور حصار EXPLORER BUS

  • تشخیص از طریق Microwave
  • محافظت از فضاهای حساس و با ریسک بالا
  • حداکثر فاصله بین دو فرستنده – گیرنده 220 متر
  • پیکربندی فرستنده – گیرنده ها در حداکثر 8 بخش
  • اتصال از طریق RS485
  • مقاومت بالا در برابر تغییرات آب و هوایی، منابع نور و تداخل های RFI/EMI
  • 3 مدل با رنج های مختلف و کانال های انتقال قابل برنامه ریزی جهت استفاده در فواصل مختلف
  • ارسال موج الکترومغناطیسی در طول مسیر برای ایجاد یک مانع حساس در برابر نفوذ