دتکتور BEAMTOWER

  • تشخیص از طریق infrared
  • محافظت از فضای بیرون
  • دارای حداکثر 8 پرتو IR
  • مقاوم در برابر استرس های مکانیکی و شرایط آب و هوا
  • حفاظت از باز شدن
  • حداکثر 150 متر فاصله پوششی
  • اتصال از طریق RS485