کی پد بیرونی

  • کی پد حساس لمسی
  • وضعیت سیستم به صورت صوتی و تصویری از طریق 7 LED
  • اتصال از طریق RS485
  • مدیریت 4 برنامه
  • ضد آب و خرابکاری