کنسول UTS 4.3 PROX

  • کنسول لمسی 4.3" TFT
  • دارای یک عدد ریدر و قابلیت VOICE SYNTHESIS
  • قابلیت مدیریت 15 برنامه
  • منطبق بر استاندارد EN 50131-3