آژیر آدرس پذیر مدل TFIS01

 • متشکل از دو واحد فیزیکی/منطقی نظارت شده
 • امکان تخصیص دو آدرس مجزا
 • دارای دو حالت عملکردی
 • دارای دو نوع سیگنالینگ
 • امکان فعالسازی زمان تاخیر
 • دارای دو سطح بلندی صدا و 64 نوع صدا
 • بکارگیری زمان فعالسازی در فرمول‌ها
 • دارای ایزولاتور دوگانه
 • اتصال به لوپ از طریق RS485
 • سرعت بالا منطبق بر پروتکل Fire speed
 • ابعاد 120*65 میلیمتر
 • استاندارد EN 54-3 و EN 5-17