طراحی سیستم اطفا حریق اسپرینکلر و طراحی هیدرولیکی با نرم‌افزار اتواسپرینک 2018
طراحی سیستم اطفا حریق اسپرینکلر و طراحی هیدرولیکی با نرم‌افزار اتواسپرینک 2018

مدت دوره: 8 ساعت


جزئیات دوره:

 • مقدمه‌ای بر استانداردهای آتشنشانی (NFPA،BS)
 • بررسی مدارک و آزمایشگاه‌های معتبر جهت تاییدیه تجهیزات اطفا حریق (FM،UL،LPCB،VDS)
 • معرفی استانداردهای مهم انجمن محافظت از حریق (NFPA)
 • بررسی مبانی حریق و تشریح هرم حریق
 • آشنایی با گروه‌بندی حریق طبق ضوابط استاندارد آمریکا، انگلستان
 • 6انتخاب سیستم مناسب اطفا حریق با توجه به منابع قابل احتراق (دستی و خودکار)

 • معرفی اجزای سیستم اطفا حریق آبی
  • منابع ذخیره آب
  • اتصالات
  • شیرآلات
  • تجهیزات تخلیه سیال اطفا کننده
  • جعبه‌های آتشنشانی

 • طراحی سیستم اسپرینکلر
  • گروه‌بندی تصرف‌ها
  • دسته‌بندی ساختمان‌ها و محل‌های تصرف (جهت طراحی سیستم اسپرینکلر)

  • دسته‌بندی اسپرینکلرها
   • حساسیت گرمایی
   • نرخ دمای عملکرد
   • ضریب K
   • جهت اسپرینکلرها

  • سیستم لوله‌کشی
   • جنس لوله‌ها
   • ابعاد لوله‌ها
   • اتصالات
   • آویز‌ها
   • تعدا آویزها

  • انواع سیستم اسپرینکلر
   • تر
   • خشک
   • پیش عملگر
   • سیلابی

  • انواع شیرآلات به‌کار رفته در سیستم اطفا حریق آبی
   • OS&Y
   • Butterfly valve
   • PIV (Post indicator valve)
   • Sectional Valve
   • Fire Department Connection (Siamese connection)
   • Dry Valve
   • Wet alarm check valve
   • Deluge Valve
   • Preauction Valve
   • Accelerator
   • Check Valve
   • Zone Control Valve
   • Back Flow Prevention
   • Drain Valve
   • Test Valve
   • Water flow Alarm Devices

  • محاسبه مساحت طراحی
  • محاسبه تعداد اسپرینکلرهای مورد نیاز جهت اطفا حریق
  • جانمایی اسپرینکلرها
  • جانمایی جعبه‌های آتشنشانی

  • تعیین سایز لوله‌های سیستم اطفا حریق
   • دستی (جداول پیش تعیین شده)
   • هیدرولیکی (نرم افزار اتواسپرینک)

  • محاسبه هد پمپ مورد نیاز
   • دستی
   • هیدرولیکی (نرم افزار اتواسپرینک)
 • انتخاب پمپ
 • انتخاب مخزن
 • ترسیم سیستم اطفا حریق در نرم‌افزار اتوکد


مباحث تدریس شده جهت آموزش طراحی هیدرولیکی سیستم اطفا حریق با نرم‌افزار اتواسپرینک


 • معرفی نوار ابزارها و ابزارهای نرم‌افزار اتواسپرینک 2018
  • تنظیم واحد
  • کپی و انتقال
  • گیره‌ها
  • رسم لوله و اسپرینکلر
  • ناحیه طراحی
  • دیوار
  • ستون و تیر
  • و ...

 • تعیین تنظیمات پیش‌فرض نرم‌افزار
 • آموزش نحوه ترسیم سیستم اسپرینکلر
  • لوله‌ها
  • اسپرینکلرها
  • جعبه‌ها
  • اتصالات
  • آویزها

 • سایززنی خودکار لوله‌های ترسیم شده تنها با یک کلیک
 • اتصال لوله‌ به لوله و اسپرینکلرها به لوله‌ها به یکدیگر تنها با یک کلیک
 • بهینه‎کردن و بالانس کردن سیستم طراحی شده با استفاده از دستور بهینه‌سازی سیستم
 • نحوه ترسیم المان‌ها در نرم افزار اتوکد و وارد کردن آن به نرم‌افزار اتواسپرینک
 • تبدیل هوشمند المان‌های ترسیم شده در نرم‌افزار اتواسپرینک و تبدیل آن به اسپرینکلر و لوله‌ها
 • حل یک پروژه نمونه (ساختمان اداری، تجاری دارای پارکینگ)
 • امکان تعیین فرمول محاسبات هیدرولیکی (هیزن-ویلیام ، دارسی ویسباخ)
 • نحوه اضافه کردن سیستم ضد یخ به سیستم اسپرینکلر
 • تهیه لیست اقلام به کار رفته در طراحی سیستم آتش‌نشانی
 • تعیین هد و دبی پمپ مورد نیاز
 • تعیین سایز مخزن آب آتش‌نشانی
 • تهیه خروجی سیستم اسپرینکلر ترسیم شده به نرم‌افزار اتوکد 2018
 • تهیه گزارش خروجی از نرم‌افزار
 • نحوه تکمیل فرم محاسبات هیدرولیکی (سازمان آتش‌نشانی استان تهران)