منبع تغذیه اعلام حریق

بدیهی است که سیستم اعلام حریق یک سیستم ایمنی زندگی است و اطمینان از عملکرد صحیح آن در زمان حریق از الزامات طراحی و نصب این سیستم ها می باشد. به همین دلیل مجبور به استفاده بیش از یک تامین کننده برق می‌باشیم تا در صورت قطع برق برای مدت زمان مشخص سیستم قابل بهره برداری باشد. در مقاله زیر برخی از جدیدترین الزامات منبع تغذیه سیستم اعلام حریق مطابق با استاندارد NFPA 72 به طور مختصر آورده شده است.

 

الزامات منبع تغذیه مطابق با NFPA 72

الزامات منبع تغذیه سیستم اعلام حریق و سیستم‌های سیگنالینگ بر اساس NFPA 72 می‌باشد .این کد، سیستم را به داشتن حداقل دو عدد منبع ولتاژ مستقل اولیه و ثانویه (primary and secondary) و یا یک عدد پاور ساپلای بدون وقفه (Uninterruptible Power Supply (UPS)) ملزم می‌داند.

منبع تغذیه اولیه

 منبع تغذیه اولیه باید یک مدار اختصاصی داشته باشد و هیچ پریزی به آن وصل نباشد یا برق تجهیزات دیگر از آن تامین نگردد. قابل ذکر است که این الزام، استفاده از این مدار را برای سرویس دهی تنها یک پاور ساپلای در یک سیستم محدود نمی‌سازد، بنابراین این مدار اختصاصی می‌تواند چندین پاور ساپلای در یک کنترل پنل و یا پاور ساپلای چندین کنترل پنل متصل شده در یک سیستم سیگنالینگ را تامین کند.

منبع تغذیه ثانویه

جایی که منبع تغذیه اولیه و ثانویه استفاده شود، منبع ثانویه می‌تواند شامل باتری‌ها و یا باتری‌ها به همراه ژنراتور باشد.

باتری

در صورت استفاده از باتری به عنوان منبع ثانویه سیستم اعلام حریق، ظرفیت باتری باید سیستم را در شرایط بی باری برای حداقل 24 ساعت و در شرایط آلارم (شرایطی که پنل در حالت Fire قرار می گیرد و میزان جریان مصرفی آژیر ها و سایر المان ها بیشتر است) برای حداقل 5 دقیقه، تغذیه نماید.

در محاسبات ظرفیت باتری، ظرفیت را 20 درصد بالاتر از حاشیه ایمنی آمپر-ساعت ظرفیت محاسباتی در نظر بگیرید.

ژنراتور

براساس NFPA 72 در صورت استفاده از ژنراتور به عنوان بخشی از منبع ثانویه سیستم اعلام حریق محافظت شده، ظرفیت باتری‌ها باید 4 ساعت بار مورد نظر را تامین کند. بنابراین در صورت وجود هر گونه خطایی جهت وارد شدن ژنراتور به مدار، از تامین برق مورد نیاز سیستم اعلام حریق مطمئن هستیم.

در استاندارد NFPA 72 نسخه 2013  تعویض باتری‌ها هر 5 سال یک بار الزام می باشد. اما در حال حاضر تعویض باتری‌ها بر اساس اطلاعات سازنده، یا در صورت افت ولتاژ و یا جریان از حالت نرمال صورت می پذیرد. تست و بازرسی باتری‌ها مطابق با جدول 14.4.3.2 در NFPA 72 و متناسب نوع باتری‌ها می‌باشد.

همچنین ژنراتورها باید مطابق با فصل چهارم ازNFPA 110 دارای کلاس 24 ، نوع 10 و سطح 1 باشند به این معنی که ژنراتور باید توانایی تامین بار کامل (شرایط آلارم) را برای 24 ساعت داشته باشد و در مدت 10 ثانیه وارد مدار گردد. نصب و راه‌اندازی ژنراتورها می بایست براساس مقاله 700 از استاندارد NFPA 70 باشد.

 

سایر الزامات منبع تغذیه ثانویه

در صورت استفاده ازUPS، براساس NFPA 72 باید از کلاس 24 باشد، یعنی ملزم به تامین بار کامل (شرایط آلارم) برای 24 باشد و جزئیات UPS می بایست منطبق بر NFPA 110 باشد.

برای سیستم‌های ارتباطی اضطراری (ECSs systems communications Emergency) جهت اطلاع رسانی‌های حجیم یا سرویس‌های آلارم/صوتی(alarm/voice) اضطراری حریق در ساختمان‌ها، ظرفیت منبع تغذیه 24 ساعت در شرایط بی باری و 15 دقیقه در شرایط آلارم می‌باشد. این افزایش ظرفیت نسبت به سایر کاربری ها به این دلیل است که این سیستم‌ها معمولا برای دوره طولانی‌تری در شرایط اضطراری در نظر گرفته می‌شوند.

تامین برق لازم برای اسپیکرهای قدرت بالا (power-high arrays speaker) در مناطق گسترده حداقل سه روز برای بی باری و 60 دقیقه در شرایط اضطراری می‌باشد.

تامین برق لازم برای تجهیزات دیداری متنی حداقل 2 ساعت، برای سیستم‌های اطلاع رسانی حجیم در ساختمان حداقل 24 ساعت در شرایط بی باری و 15 دقیقه در شرایط الارم اضطراری می‌باشد.

نویسنده: خانم مهندس ریحانه چامیان