دستاوردها و افتخارات

دستاوردها و افتخارات

 • Alternate Text
  رتبه بندی 1398/02/03
  رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه
 • Alternate Text
  گواهینامه دوره سیستم های اعلام سرقت 1398/11/19
  گواهینامه آقای مهندس جباری از کمپانی تکنوآرام (TecnoAlarm) ایتالیا
 • Alternate Text
  گواهینامه دوره سیستم های اعلام حریق 1398/11/19
  گواهینامه آقای مهندس جباری از کمپانی تکنوفایر (Tecnofire) ایتالیا
 • Alternate Text
  گواهینامه دوره سیستم های اعلام سرقت 1398/11/19
  گواهینامه آقای مهندس کولیوند از کمپانی تکنوآرام (TecnoAlarm) ایتالیا