دستاوردها و افتخارات

دستاوردها و افتخارات

 • Alternate Text
  رتبه بندی 1398/02/03
  رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه
 • Alternate Text
  شرکت نمونه سازمان آتش نشانی تهران 1398/02/03
  شرکت نمونه سازمان آتش نشانی تهران در سال های 96 و 97
 • Alternate Text
  دوره آموزشی سیستم های اطفاء حریق 1398/03/18
  طراحی، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری سیستم های اطفاء حریق گازی (FM200, CO2)
 • Alternate Text
  دوره آموزشی سیستم های اطفاء حریق 1398/02/03
  طراحی، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری سیستم های اطفاء حریق گازی (FM200, CO2)